PaperTeacherBatchBatch StartedBatch Ended
BWCS 1030 Nov 202230 Nov 2022
ITB 1030 Nov 202230 Nov 2022
ITA 1030 Nov 202230 Nov 2022
QMS 1030 Nov 202230 Nov 2022
POE 1030 Nov 202230 Nov 2022
BWCSShehzad Aftab928 Nov 202231 Mar 2023
ITBKomal Ali928 Nov 202231 Mar 2023
ITAWaqas Ali928 Nov 202205 Apr 2023
QMSInam ur Rahman928 Nov 202220 Mar 2023
POEShakeel Khaliq Malik928 Nov 202231 Mar 2023