PaperTeacherBatchBatch StartedBatch Ended
P7Athar Mehmood125 Nov 202325 Nov 2023
P6Shuja ud Din Malik125 Nov 202325 Nov 2023
SBLJawad Zafar125 Nov 202325 Nov 2023
SBRAbdul Rafay125 Nov 202325 Nov 2023
F9Aamir Wazeer125 Nov 202325 Nov 2023
F8Athar Mehmood125 Nov 202325 Nov 2023
F7Imran Sohail125 Nov 202325 Nov 2023
F6Shuja ud Din Malik125 Nov 202325 Nov 2023
F5Muhammad Hamza Suhail225 Nov 202325 Nov 2023
F4Shehryar Lodhi125 Nov 202325 Nov 2023
F5Aamir Wazeer125 Nov 202325 Nov 2023
MA2 722 Nov 202322 Nov 2023
FA2 722 Nov 202322 Nov 2023
F1 1020 Nov 202320 Nov 2023
MA1 1020 Nov 202320 Nov 2023
FA1 1020 Nov 202320 Nov 2023
F1 930 Nov 202329 Feb 2024
MA1 930 Nov 202329 Feb 2024
FA1 930 Nov 202329 Feb 2024